Criterii de internare

 • Spitalul AS Medica este un spital privat și nu este unul de urgență.
 • Toate serviciile medicale se efectuează cu plata suplimentară pentru condițiile deosebite de confort și ale serviciilor neacoperite.
 • Internarea pacienților se face fără discriminări legate de rasă, sex ,vârstă, apartenență etnică, condiții sociale, etc.
 • Internarea se face conform structurii pe secții a spitalului și capacității de asigurare a celor mai bune servicii medicale specifice pentru afecțiunea pacientului.
 • În cazul în care nu sunt disponibile aceste servicii se recomandă pacientului unitatea sanitară potrivită pentru tratarea afecțiunii sale.
 • Pacientul asigurat în sistemul de asigurare socială de sănătate are acoperit de către CASPrahova în baza contractului cu Spitalul AS Medica tariful pe caz rezolvat pentru afecțiuni medicale.
 • Pentru informare despre tarifele și calculul estimativ pentru internare vă rugăm să vă adresați Recepției Spitalului AS Medica.
 • Calculul facturii finale precum și plata se va efectua la Recepția Spitalului AS Medica.
 • Internările în spital se fac în ordinea solicitărilor și ținând cont de gravitatea afecțiunii.

Documente necesare la internare:

 • Bilet de trimitere/ trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist;
 • Dovada calității de asigurat (card sau adeverință în caz că nu s-a emis cardul);
 • Buletin de identitate/ Carte de identitate.

Angajați:

 • Adeverință salariu/ adeverință de la locul de muncă din care să reiasă că unitatea angajatoare are achitate la zi asigurările de sănătate;

Pensionari:

 • Cupon de pensie din luna curentă sau din luna prexedentă (origial sau copie);

Șomeri:

 • Adeverință sau copie după carnetul de șomaj;

Coasigurați (soț/soție, părinți):

 • Adeverință de coasigurat precum și adeverință de la circa financiară că nu are niciun venit;
 • Copie după certificatul de căsătorie;
 • Declarație pe propria răspundere că se află în întreținere;
 • Declarație pe propria răspundere din partea celui care îl întreține pe coasigurat.

Persoane fără venit și fără calitate de coasigurat:

 • Chitanța de la Casa de Asigurări de Sănătate privind plata asigurării medicale.

Rețineți:

La sosire vă rugăm să aveți cu dumneavoastră medicația curentă.

De asemenea, să aveți asupra dumneavoastră elementele ce țin de istoricul bolii, ultimele analize și radiografii relevante și trimiterea de la medicul de familie.

Pe durata internării la spital, pacienții sunt rugați să consume doar mâncarea asigurată de spital în sistem catering.

Vă recomandăm să apelați la o vestimentație cât mai comodă, de aceea indicat ar fi să aveți la dumneavoastră ținuta regulamentară de spital (pijamale, un halat și o pereche de papuci).