as medica bucov 970x250

Termeni si conditii

Termeni și condiții

Site-ul as-medica.ro este proprietatea SC SPITAL AS MEDICA SRL. Acest document stabilește termenii și condițiile în care acest site poate fi utilizat. Accesul și utilizarea site-ului se fac sub autoritatea regulilor și condițiilor menționate în acest document. A utiliza site-ul presupune acceptarea acestor termeni și condiții și asumarea responsabilității în cazul încălcării lor.

Drepturile de autor asupra întregului conținut al site-ului aparțin în totalitate SC SPITAL AS MEDICA SRL și nu se pot folosi sau copia fără obținerea unui acord scris din partea proprietarului.

Accesul pe site

În timpul utilizării site-ului și a serviciilor oferite de acesta, utilizatorul este obligat să respecte legile în vigoare și să nu desfășoare activități de tip cracking, hacking sau altele similare, care pot aduce prejudicii la buna funcționare a site-ului, a serverului sau a securității informațiilor. Utilizatorul se angajează să nu modifice, copieze, transmită, afișeze, publice sau reproducă informațiile de pe acest site și să nu creeze produse similare sau să vândă informații sau servicii obținute prin intermediul site-ului. Utilizatorul va suporta toate costurile aferente accesării acestui website, precum cele de telefonie sau internet.

Drepturile utilizatorilor

Utilizatorii acestui site au urmatoarele drepturi:

explorarea conținutului as-medica.ro;

reproducerea, traducerea sau utilizarea informațiilor publicate, numai cu acordul sursei;

inserarea în paginile proprii a unor legături către acest site web (atunci când legăturile sunt cuprinse în website-uri comerciale sau publicitare se va asigura deschiderea unei noi ferestre pentru vizualizarea site-ului);

Persoana care își bazează deciziile, acțiunile sau lipsa acțiunilor pe informațiile conținute în acest website, își asumă în totalitate răspunderea pentru eventualele pierderi suferite.

Limitarea răspunderii

Toate datele, imaginile și elementele grafice prezentate pe acest site au caracter informativ. Acestea pot fi schimbate în orice moment fără a fi necesară o inștiințare prealabilă și nu constituie obligativitate contractuală.

Drepturi de autor (Copyright)

Conținutul site-ului as-medica.ro – incluzând texte, imagini, reprezentări grafice, butoane, programe, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date – este proprietatea SC SPITAL AS MEDICA SRL și este protejat prin Legea Drepturilor de Autor și Legea privind dreptul de proprietate intelectuală si industrială. Combinarea acestora (design-ul site-ului) este proprietatea exclusivă a societății SC SPITAL AS MEDICA SRL și este protejată de Legea Drepturilor de Autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială.

Se interzice copierea, distribuția, transmiterea, publicarea, reproducerea, crearea unui document derivat din orice informație sau serviciu, obținute de pe sau prin intermediul site-ului. Folosirea fără acordul scris al SC SPITAL AS MEDICA SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor in vigoare. Este interzisă transmiterea de informații obținute prin intermediul site-ului către persoane sau departamente de la firme concurente.

Date cu caracter personal

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și adaugită precum și a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, SC SPITAL AS MEDICA SRL are obligația de a administra, în condiții de siguranță și numai în scopurile specificate, datele furnizate de către utilizatori.

Legislație

Termenii și condițiile de utilizare a site-ului se supun legislației României. În caz de litigiu, se va încerca soluționarea amiabilă între părți, în termen de 30 de zile de la înregistrarea reclamației. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere amiabilă, se va apela la instanța judecătorească competentă.

SC SPITAL AS MEDICA SRL garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site și nu îi oferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul sub orice altă formă, în scopuri comerciale sau contrare intereselor SC SPITAL AS MEDICA SRL, fără acordul scris al societății.